english

english

Poster s detailní infografikou serveru hudebnibanka.cz

Velmi detailní velký poster(100x70cm) zobrazující infografiku webu hudebnibanka.cz. Na posteru jsou zobrazeny v číslech výhody vyhledávání hudby pomocí serveru. Hlavní myšlenkou je  informační strom rozvětvený v pěti liniích, který zobrazuje hlavní výhody webu rozčleněné na hudbu, techniku, hudební skladatele, rozvoj a statistiku. Pomocí kombinací čísel, textů a referenčních ikon se na posteru rozvětvují všechny informace ze středu směrem k okraji.

klient: Studio Fontána / rok: 2012